Nej men minst sex månader är önskvärt att man provar.