Brödet packas i påsar av personalen på bageriet, varje påse märks med ”sin” bokstav och påsarna läggs i totalt fem pappersbackar

B, C, och D som är matbröd, i första backen så att dessa hamnar i botten på kundens kasse. E till J är frallor och fördelas i tre backar. Vetebröd och kakor, K-M, i sista backen och hamnar då överst i kundens kasse

Av utrymmesskäl i bilen kan inte respektive kunds beställning packas på bageriet