Man hämtar sina förbeställda varor på en central plats i byn inom en viss tid, t ex 17.20-17.40

Respektive leverantör transporterar och lämnar ut sina varor i enlighet med de lagar och regler som gäller