Alltid när det är mat så är restaurangen med vid utlämningen.

Maten är packad och transporterad enligt de lagar och regler som gäller.

Den som jobbar stämmer av mot listan över vem som har beställt vad. Den lämnade Hem till Byn in på restaurangen dagen innan. Det är väldigt enkelt och det är lätt att hålla avstånd!