Kunden uppger det beställningsnummer man fick när man beställde och den som lämnar ut stämmer av mot listan

För själva packningen ner i kundens kasse finns två alternativ

  1. Kassarna packas innan kunderna kommer vilket är det säkraste sättet för att undvika att det blir fel
  2. De fem backarna placeras i bilen så att kunderna själva går runt bilen och plockar sina beställningar. Backen B-D sätts då bakom förarsätet, två backar med E till H i bagageluckan, H-J i baksätet och K-M i framsätet