Beräkningen är baserad på ”Röke – Hem till Byn” där vi har varit i gång sen våren 2020.

I Röke snittar man på 42 beställningar i veckan fördelat på bröd, mat och temadagar som te x Halloween och Mors Dag