Beräkningen är baserad på ”Röke – Hem till Byn” där vi har varit i gång sen våren 2020.