På fredagar är det i allmänhet EN leverantör. Vid andra tillfällen kan det vara flera leverantörer och då givetvis med olika utbud