Tre-fyra stycken är det bästa och givetvis vill vi undvika att leverantörer med liknande utbud kommer till byn vid samma tillfälle