På lördagsmorgnarna hämtar man brödet på bageriet och lämnar under en halvtimme ut det på byns utlämningplats dit kunderna kommer för att hämta sina beställningar

Har man t ex fyra barn- och ungdomsfotbollslag så får varje spelares familj varsin lördag en enda gång på ett år

Är man en klass med tjugo elever så blir det två tillfällen på ett år

Självklart kan föreningen/klassen även ta hjälp av andra frivilliga krafter