Det är i allmänhet stopp 12.00 dagen innan leverans.

Så snart som möjligt efter det mailar Hem till Byn den samlade beställningen och ni bekräftar. Vid behov gör Hem till Byn följesedlar som packas med respektive kunds beställning.

I samband med temadagarna som t ex inför Halloween eller Mors Dag förlänger vi eventuellt tiden för att kunna beställa och tidigarelägger sluttiden.