Ja men med bättre villkor för dig som leverantör.

Istället för enskilda hushåll som beställer med kanske 30 minuters framförhållning får du som leverantör en samlad beställning till många hushåll och du får beställningen med minst 20 timmars framförhållning.

Dessutom är Hem till Byns kommission endast 10 %.