Då gör vi så här:

  1. Kunden skriver sin beställning utan att skriva några priser t ex ”A 10 kr + 1 kg E + 2 H”. A är alltid serviceavgiften
  2. Leverantören väger upp, fyller i den följesedel som Hem till Byn har tagit fram, fotar följesedeln och skickar den via Messenger till Hem till Byn minst 6 timmar innan det är utlämning
  3. Hem till Byn besvarar därefter kundens kommentar med vilken summa kunden ska betala