Vi behöver dela uppfattningen att det är viktigt med en levande landsbygd och att vi gör det här tillsammans.

En klass kan vara med i ett läsår, sen går turen vidare till en annan klass om intresse finns. Kanske kan det vara något som tex femte-klassarna gör varje år?

Beställningarna bör snitta på 40 per vecka vilket innebär ca 20 000 kr per år till föreningen/klassen.

Föreningen/klassen behöver utse en kontaktperson som Hem till Byn vid behov kan ha kontakt med Kontaktpersonen behöver en gång per kvartal lägga någon timme på planering baserat på den kvartalsplan som Hem till Byn i god tid lägger.

Önskvärt är att kontaktpersonen varje vecka skickar en påminnelse till den som är schemalagd.