Beställningarna bör snitta på ungefär 25 per vecka vilket innebär ca 20 000 kr per år till föreningen/klassen

Föreningen/klassen behöver ha en person som ansvarar för att planera för vem som ska köra och Hem till Byn behöver veta detta senast på måndagen

En klass kan vara med i ett läsår, sen går turen vidare till en annan klass om intresse finns. Kanske kan det vara något som tex femte-klassarna gör varje år?