Som leverantör ansvarar man så klart för att man packar rätt. Blir det trots det fel vid utlämningen får man lösa det på bästa sätt där och då

Om Hem till Byn har gjort fel i beställningen så ersätter naturligtvis Hem till Byn kunden

Om kunden är missnöjd med själva varan så är kunden välkommen att ta kontakt med Hem till Byn, så tar vi det därifrån