Personen från föreningen/klassen kontrollräknar innan man lämnar bageriet

Blir det trots det fel vid utlämningen får man lösa det på bästa sätt där och då. Hem till Byn tar inte ansvar för om det inte stämmer ”på slutet”

Om Hem till Byn har gjort fel i beställningen så ersätter naturligtvis Hem till Byn kunden

Om kunden är missnöjd med själva varan så tar kunden kontakt med Hem till Byn