Alla varor/rätter kontrollräknas i samband med hämtning vilket innebär att rätt antal levereras till byn. Personen från föreningen/klassen ansvarar för kontrollräkningen när det gäller brödet och restaurangen är ansvarig när det gäller maten.

Blir det trots det fel vid utlämningen får man lösa det på bästa sätt där och då. Hem till Byn tar inte ansvar för om det inte stämmer ”på slutet”.

Om kunden är missnöjd med själva varan så ombeds kunden att direkt ta kontakt med bageriet eller restaurangen.