Kunderna beställer i de by-unika Facebook-grupperna. Alla börjar med namnet på byn, följt av Hem till Byn t ex ”RÖKE – Hem till Byn”