Vi börjar med ett samtal så att vi känner att vi har samma uppfattning om vad som är intressant för kunderna och praktiskt kan fungera