I samband med beställning Swishar kunden Hem till Byn summan av sin beställning samt Swishar 10 kr till föreningen/klassen.