Föreningen/klassen fakturerar månadsvis Hem till Byn den totala summan av antalet beställningar minus moms som Hem till Byn måste betala på de tjugo kronorna. Kvitto och banköverföring går också bra