I samband med beställning så Swishar kunden 10 kr direkt till föreningen/klassen.