Minst 20 000 kr per år till föreningskassan/klasskassan och dessutom mer liv och gemenskap i byn.