Allt kostar som i butiken, på restaurangen, i gårdsbutiken eller hos bageriet plus 10 kr per inlägg i serviceavgift

I allmänhet är det ett inlägg per leverantör men om leverantören erbjuder många varor så delar vi upp i kategorier och varje kategori får ett eget inlägg