Det kommer ansvarig förening/klass och Hem till Byn överens om. Alltid samma plats. En plats med naturlig in- och utfart och där flera bilar enkelt kan få plats, det ska vara lätt för kunderna att hämta sina beställningar